duminică, 8 martie 2009

....

Comuna Râciu este situată în partea centrală a „câmpiei ”Transilvaniei, în partea de NV a judeţului Mureş, la o distanţă de 25 km faţă de reşedinţa judeţului. Satul Râciu - reşedinţă a comunei, împreună cu cele 14 sate care intră în componenţa unităţii administrative Râciu, sunt aşezate în lunca îngustă a râului Comlod şi afluenţii acestuia. De asemenea comuna este străbătută de DN 15 E care face legătura Tg Mureş-Cluj -Napoca.

Satele care compun comuna Râciu sunt: Râciu, Sânmartinul de Câmpie, Coasta Mare, Nima Râciului, Pîrîul Crucii, Hagău, Valea Ulieşului, Leniş, Valea Sânmartinului, Căciulata, Cotorinau, Cureţe, Valea Seacă şi Obîrşie.


Comunele limitrofe sunt: Crăieşti la nord, Băla la nord-est, Ceuaşul de Câmpie la est, Şincai la sud, Pogăceaua la sud-vest şi Sâmpetru de Câmpie la vest.

Documentar, localitatea Râciu este atestată din anul 1305, sub numele de „Terra dou Ryvch”; Sânmartinul de Cîmpie la 1329, sub denumirea de „Terra Zerrmaton”, iar Ulieş la 1321, sub denumirea de Poss, Wlues, Wleues, Ulves.


Relieful este predominant deluros, cu coame de dealuri domoale, dar si cu valea îngustă a pârâului Comlod şi cu văile afluenţilor acestuia. Învelişul de sol al comunei este foarte variat, mai frecvente fiind solurile silvestre brune închis şi de pădure, pe alocuri agriluvionale, brune de pădure cernoziomice, soluri erodate şi coluviale la baza versaţilor. Predomină solurile silvestre brune şi mai ales cernoziomurile levigate, soluri negre se fâneaţă umedă şi soluri erodate, cernoziomurile levigate freatic umede şi izolate gleicic şi humicogleice. Asociaţiile vegetale şi biotipurile faunistice se încadrează în aceeaşi categorie a trăsăturilor variate. În zona noastră există o vegetaţie de deal şi podiş foarte eterogenă) gorun amestec cu fag, cer, carpen, tei frasin dar şi păduri de conifere în urma unor împăduriri controlate mai recent.


Fauna cuprinde etaje ca şi vegetaţia, caracteristică fiind fauna de deal şi podiş în biotipurile pădurilor şi al domeniului forestier stepizat reprezentat prin: căprioară, iepure, veveriţă, fazanul, lupul; biotipul apelor curgătoare: clean, caras.
Dealurile domoale cu altitudini cuprinse între 20,0 - 495,6 m, varietatea formelor de relief, câmpie - deal îi conferă un pitoresc deosebit din păcate nepus în valoare.

Din punct de vedere administrativ –teritorial, comuna Râciu este alcătuită din 14 sate din care:

Râciu centru de comună. Datorită poziţiei geografice, a configuraţiei naturale a terenului şi a circulaţiei majore dezvoltate până în prezent, relaţiile cu teritoriul înconjurător s-a dezvoltat de-a lungul drumului naţional 15 E din care se desprind :-DJ 154 G care asigură legătura cu comuna Şincai-D.c 143 care asigură legătura cu Nima Râciului-D.c 141 care asigură legătura cu Coasta Mare-D.c 142 care asigură legătura spre Ulieş si Valea Sânmartinului.-Suprafaţa totală: 1.207.36 ha- Populaţia 1470 locuitori

Ulieş -http://satul-ulies.blogspot.com/ fost centru de comunăSatul Ulieş, comuna Râciu, este situat în nordului judeţului Mureş, în zonă de deal având altitudini cuprinse între 364,2 - 455, 6 m. Relaţia cu teritoriul înconjurător s-a dezvoltat de-a lungul D.c 142 care face legătura dintre Coasta Mare şi Râciu.-Suprafaţa total : 389.96 ha-Populatie 542 locuitori

Sînmartinul de Câmpie, Leniş, Căciulata. http://sanmartinudecampie.blogspot.com/ Satele sunt situate în nordul judeţului, fiind mărginite de dealuri domoale şi de o carte şi de alta a pârâului Comlod, având altitudini cuprinse între 323,0-370,6 m cu o varietate de forme de relief: câmpie şi deal, care le conferă un pitoresc deosebit.- Suprafaţă : 646,67 ha- Populaţie 840 locuitori

Coasta Mare. http://imaginiraciu.blogspot.com/2009/03/imagini-din-satul-coasta-mare.html Satul Coasta Mare aparţinând comunei Râciu este mărginit de dealuri de o parte şi de alta a pârâului Berbiţa şi Valea Sărăturii, având altitudini cuprinse între 364,2 – 455, 6 m având forme de relief câmpie şi deal.- Suprafaţa: 113,70 ha- Populaţie 162 locuitori

Nima Râciului. http://imaginiraciu.blogspot.com/2009/03/imagini-nima-raciului.html Satul Nima Râciului este situat în nordul comunei Râciu fiind şi el mărginit de dealuri şi se întinde de-a lungul pârâului Milăşel.- Suprafaţă : 112,25 ha- Populaţie 213 locuitori

Valea Ulieşului. Satul este situat de o parte şi de alta a pârâului Ulieş fiind mărginit de dealuri având altitudini cuprinse între 364,2-455,6 m.- Suprafaţă: 26,83 ha- Populaţie 44 locuitori

Valea Sânmartinului. Satul este mărginit de dealuri cu alunecări accentuate de teren,având altitudini cuprinse între 364,2- 455,6 m .- Suprafaţa: 136.02 ha- Populaţia 171 locuitori

Hagău. Satul este mărginit de dealuri domoale de o parte şi de alta a a pârâului Hagăului şi Agritor ,afluenţi ai Comodului ,având altitudini cuprinse între 333,2 -394. 6 m- Suprafaţa: 64.78 ha- Populaţie 52 locuitori

Valea Seaca. Satul este mărginit de dealuri cu altitudini cuprinse între 364,2- 455,6 m cu forme de relief : dealuri si câmpie.- Suprafaţă: 16,10 ha- Populaţie 21 locuitori

Cureţe. Satul este mărginit de dealuri cu altitudini cuprinse între 364,2 -455,6 6 m. Localitatea este compusă doar din 3 gospodării distanţate între ele.- Suprafaţă: 9,54 ha- Populaţie 12 locuitori

Cotorinau. Satul este mărginit de dealuri domoale de o parte şi de alta a pârâului Comlod ,având altitudini cuprinse între 400,2-340,6 m.- Suprafaţă: 14.34 ha- Populaţie 19 locuitori

Obîrşie. Localitatea este mărginită de dealuri cu altitudini între 364,2- 455,6 m. Localitatea este compusă din doar 3 gospodării cu distanţă între ele.- Suprafaţă: 2,20 ha- Populaţie 3 locuitori

Pârâul Crucii. Satul este mărginit de dealuri domoale de o parte şi de alta a pâraielor Hosuba şi Dosul Ulieşului cu o împrăştiere evidentă a gospodăriilor de-a lungul lor şi a drumului comunal având altitudini cuprinse între 364,2-455,6 m.- Suprafaţă : 116,02 ha- Populaţie 151 locuitori

Descrierea comunei: STELIANA GLIGA,

Administrator blog: ADRIAN BACIU.

.